دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹: از معرفی زردآلوی رقم درخشان(رقم زودرس) و مشارکت در معرفی گندم آبی ارقام آراز، فرین، امین، تابان، ثنا و گندم دیم ارقام جام، مهر و پایا بعنوان شاخص ترین دستاوردهای مرکز در سال ۱۳۹۹ […]

دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹:
از معرفی زردآلوی رقم درخشان(رقم زودرس) و مشارکت در معرفی گندم آبی ارقام آراز، فرین، امین، تابان، ثنا و گندم دیم ارقام جام، مهر و پایا بعنوان شاخص ترین دستاوردهای مرکز در سال ۱۳۹۹ نام برد.

در راستای برگزاری سلسله جلسات ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ واحدهای تابعه سازمان، در جلسه ای که با حضور دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، حجت الاسلام سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه، دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری، دکتر مویدی معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج، دکتر ولدان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و مدیران کل ستادی سازمان بصورت وبینار در محل سازمان برگزار گردید و دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، گزارش عملکرد آن موسسه در سال ۱۳۹۹ را ارائه نمود.
دکتر غلامحسین طهماسبی مشاور رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تلاش و فعالیت های ارزنده رئیس و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی را در توسعه مراکز رشد و آموزش و ترویج مرکز بر پایه نیاز های استان در سال گذشته خوب ارزیابی کرد و ضمن قدردانی از زحمات ایشان گفت: مسیر این تلاش ها باید بیش از پیش در جهت توسعه مراکز رشد و آموزش و ترویج برای کارآفرینی و تولید بیشتر سوق یابد.
وی با اشاره به فعالیت های خوب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و توجه به هدایت منطقه ای فعالیت های سازمان توسط آن استان خواستار برنامه ریزی و هدایت تحقیقات و طرح های پژوهشی بر اساس اولویت های منطقه ای شد.
دکتر بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در تشریح مهمترین فعالیتها و دستاوردهای شاخص این مرکز عنوان نمود: یکی از چالشهای مهم در استان مدیریت مصرف آب در حوزه دریاچه ارومیه و شور شدن اراضی منطقه می باشد که در این راستا دو طرح تحولی ترویجی و آموزشی احیاء دریاچه ارومیه و طرح دفتر تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار با همکاری بیش از ۴۰ نفر از محققین مرکز و در ۱۵۰ سایت الگویی و کانون یادگیری به اجرا در آمده است.
دکتر بایبوردی در ادامه این روشها را شامل: بهبود روشهای آماده سازی زمین، سیستم های کشت نواری، جوی و پشته ای و کشت در کف نوار در مناطق شور، بکارگیری سیستم های جدید آبیاری، اصلاح سیستم های آبیاری سطحی مرسوم، آبیاری بر اساس نیاز واقعی گیاه و برنامه ریزی آبیاری، انتخاب الگوی کشت مناسب، رعایت مدیریت باغ و هرس، رعایت تاریخ کاشت مناسب، مدیریت آبیاری، کاهش سطح تبخیر، بهینه سازی ابعاد نوارها و کرت های آبیاری، اصالح روشهای آبیاری در باغات، تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات و بیماری ها برخواند و افزود: محصولات مورد اجرا در این دو طرح شامل: گندم، کلزا، سیب زمینی، گوجه فرنگی، بادام، پسته، آلوچه، انگور، سیب درختی و گیاهان دارویی می باشد.
وی با بیان اینکه ترویج استفاده از خاک ورز حفاظتی در مرحله آماده سازی زمین و استفاده از لولر برای تسطیح زمین، ترویج استفاده از بذرکار مجهز به فاروئر و استفاده از غده کارها و اعمال مدیریت آبیاری، در طرح تالابها و طرح تحولی دریاچه ارومیه دانش و تکنیکهایی هستند که با همکاری محققین مرکز به عرصه انتقال یافته است افزود: افزایش عملکرد ۱۵ درصد در محصول تولیدی و کاهش مصرف آب از ۲۰ تا ۴۰ درصد در سایت ها و کانون هایی که تکنیک ها در آنها اجرا شده از نتایج ارزشمند کارهای اثر بخش و انتقال دانشی مرکز در شهرستانهای حوزه دریاچه ارومیه بوده است.
دکتر بایبوردی از معرفی زردآلوی رقم درخشان(رقم زودرس) و مشارکت در معرفی گندم آبی ارقام آراز، فرین، امین، تابان، ثنا و گندم دیم ارقام جام، مهر و پایا بعنوان شاخص ترین دستاوردهای مرکز در سال ۱۳۹۹ نام برد و گفت: پیگیری راه اندازی آزمایشگاه تغذیه دام در بخش تحقیقات علوم دامی مرکز با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از دیگر فعالیت های مرکز در سال گذشته بوده است.
وی در ادامه به معرفی پنج گونه جدید زنبور و معرفی حشره کش پالیزین برای کنترل شته در مزارع کلزا اشاره نمود و از معرفی ارقام مقاوم به مگس گیلاس خبر داد و گفت: گیلاس رقم سیلژبلامارکا به واسطه زودرس بودن همچنین ارقام استلا، سانبرست، قرمز دورفی و سابیما جزو ارقام مقاوم به مگس گیلاس می باشند.
دکتر بایبوردی با اشاره به چالش موجود(بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری( همچون مدیریت سیلاب و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، راهکارهای استفاده از نزولات آسمانی در شرایط خشک اقلیمی، پهنه بندی و خطر زمین لغزش در استان، پدیده فرونشست در دشت های کشاورزی استان و فرسایش خاک حوزه های آبخیز با نگرش سازندهای مارنی به تشریح فعالیت صورت گرفته و دستاوردها در این حوزه شامل آبخوانداری، فناوری سامانه های سطوح آبگیر باران در شرایط خشک اقلیمی، ارزیابی پتانسیل خطر و آسیب پذیری زمین لغزش ها در استان، ارائه نقشه موضوعی پراکنش سازندهای مارنی استان، بررسی اثرات حفاظتی و کنترل فرسایش گونه های مرتعی و سازندهای مارنی پرداخت و از مدیریت سیلاب و تعادل بخشی آب زیرزمینی در ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب آبخوان تسوج خبر داد.
وی مطالعه پراکنش و مساحی صنوبرکاری‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از داده‌های ماهواره؛ معرفی رویشگاه ها، برآورد جمعیت، نقشه پراکنش، تعیین جایگاه حفاظتی و عوامل تهدیدکننده جمعیت های ۱۶۲ گونه انحصاری استان؛ مکان یابی، جمع آوری اطلاعات اکولوژیک، فلورستیک و جامعه شناختی، تهدیدات و کارکردهای ۷۶ مانداب استان آذربایجان شرقی؛ جمع آوری، شناسایی، ثبت اطلاعات رویشگاهی و نگارش شرح گونه و تصویر از ۲۱۷۱گونه از گیاهان مرتعی و جنگلی استان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۹، معرفی دو گونه مرزه کوهی Satureja sahandica و Satureja spicigera با عملکرد و کیفیت اسانس بالا در شرایط آبی مزارع آذربایجان شرقی و ارزیابی و احیاء گونه علف چای پرفوراتوم Hypericum perforatum در استان آذربایجان شرقی را از دیگر فعالیت های مرکز در سال ۱۳۹۹ خواند. و با بیان خبر حفظ و نگهداری کلکسیون بادام با بیش از ۷۰ ژنوتیپ و رقم و کلکسیون زردآلو با بیش از ۱۰۰ ژنوتیپ و رقم در ایستگاه سهند و همچنین حفظ و نگهداری کلکسیون انگور با بیش از ۸۰ ژنوتیپ و رقم در ایستگاه ملکان بر حفاظت از کلکسیونها، بانکهای ژن و هرباریوم ها به منظور خدمت به نسلهای آینده تاکید نمود و گفت: ساماندهی آنها با نظرات و هماهنگی موسسات مادری ذیربط و مرکز مدیریت ذخایر ژنتیکی صورت پذیرفته است.
وی با اشاره به نیاز شدید به نژاد سنتز شده و پرتولید بوقلمون با مشخصات: تخم بیشتر، افزایش وزن باالتر، مقاومت به بیماری های صنعتی و همچنین سازگاری با شرایط مختلف پرورش در کشور؛ نگهداری ذخیره ژنتیکی بوقلمون بومی بصورت زنده در ایستگاه تحقیقات بوقلمون تاتار خبر داد و گفت: تولید جوجه بوقلمون اصلاح شده با عملکرد تولیدی و تولیدمثلی بالا و عرضه سالانه ۲۵۰۰۰ قطعه جوجه یکروزه مازاد بر نیاز تحقیقاتی از ثمرات ایجاد این ایستگاه تحقیقاتی ملی در استان است.
دکتر بایبوردی عقد تفاهم نامه همکاری مرکز با مرکز نوآوری باز وستا (شرکت البرز آنزیم) و عقد قرارداد کارگزاری فروش نهال (ارقام معرفی شده جدید) تولیدی مرکز در استان های تهران و البرز، تولید و فروش ۲۹/۳ تن بذر پرورشی ۳ و مادری گندم از ارقام واران و هما با مشارکت واحد فناور مستقر در مرکز رشد و تولید و فروش ۲۰۰۰۰ اصله نهال پسته و تولید و فروش ۴۰۰ کیلوگرم بذر پایه یونجه رقم آذر را در راستای فعالیت های درآمدزایی مرکز چشمگیر دانست و با اذعان به پیشنهاد و ارسال ۴ عنوان پروپوزال طرح کلان منطقه که شامل ۴۹ فقره خلاصه پروژه مراکز تحقیقات منطقه سه به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مسئولیت و اجرای زون کشاورزی و زیستی در هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی و برگزاری گردهمایی شبکه دانش منطقه سه با همکاری موسسه آموزش و ترویج و مراکز تحقیقات منطقه سه کشور به طور مجازی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد.
وی در راستای فعالیت های آموزشی و ترویجی مرکز به دوره های آموزشی برگزار شده برای کارکنان، دوره های آموزشی برگزار شده برای بهره برداران و کارکنان نیروهای مسلح، ارائه آموزش های رسمی برای دانش آموزان، آموزشهای برون سپاری کاردانش، آزمون سنجش مهارت جهت اخذ مدرک دیپلم، سنجش مهارت دانش آموزان رشته های کاردانش مهارتی کشاورزی و برگزاری دوره های آموزش شبکه مجازی شاک(در طی بهمن و اسفندماه ۱۳۹۹) اشاره نمود و گفت: تعداد ۱۰۵ دوره آموزش شبکه مجازی شاک برگزار گردید که شامل ۹۷دوره های استانی و ۸دوره ملی می باشد.

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی