بهروز مهدوی امروز  نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز را به شرح زیر اعلام کرد:   از بین ۲۷۹۶۵۳ آرای صحیح ماخوذه از ۷۰۰ شعبه اخذ رای به ترتیب: ۱. حکیمه غفوری : ۳۹۹۴۲ ۲.محمدحسن اسوتچی: ۳۲۹۱۹ ۳. روح الله رشیدی: ۲۷۹۶۴ ۴.رسول برگی: ۲۷۹۶۴ ۵. غلامرضا احمدی: ۲۲۷۹۰ ۶. شهرام دبیری: ۲۱۶۷۴ […]

بهروز مهدوی امروز  نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز را به شرح زیر اعلام کرد:
 

از بین ۲۷۹۶۵۳ آرای صحیح ماخوذه از ۷۰۰ شعبه اخذ رای به ترتیب:

۱. حکیمه غفوری : ۳۹۹۴۲

۲.محمدحسن اسوتچی: ۳۲۹۱۹

۳. روح الله رشیدی: ۲۷۹۶۴

۴.رسول برگی: ۲۷۹۶۴

۵. غلامرضا احمدی: ۲۲۷۹۰

۶. شهرام دبیری: ۲۱۶۷۴

۷. پرویز هادی: ۲۰۸۵۲

۸. فریدون بابایی اقدم: ۲۰۲۱۲

۹. روح الله دهقان: ۱۹۸۵۷

۱۰. سید کاظم زعفرانچی: ۱۹۳۱۶

۱۱. علیرضا نوای باغبان: ۱۹۱۰۲

۱۲. احد صادقی: ۱۸۵۵۵

۱۳.اسماعیل چمنی : ۱۸۰۴۵

۸ نفر اعضای علی البدل

۱۴. یاسین بجانی: ۱۷۹۳۳

۱۵. علی راستی: ۱۷۰۵۹

۱۶. داود امیرحقیان: ۱۶۷۲۴

۱۷. علیرضا آجودان زاده: ۱۶۴۸۲

۱۸. محمدحسین جعفری ۱۶۲۷۸

۱۹.داود شعبانی ۱۴۶۰۰

۲۰. محرم محمدزاده ۱۳۸۷۸

۲۱. محرم علیزاده ۱۳۶۰۹