سازمان تحقیقات، پیشران و موتور محرکه بخش کشاورزی است ۱۶ شهر ۱۳۹۹

سازمان تحقیقات، پیشران و موتور محرکه بخش کشاورزی است

تبریزکهن-معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: سازمان تحقیقات، پیشران و موتور محرکه بخش کشاورزی است.

تحقیات و جهادکشاورزی
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان فرهنگ سازمانی در مر کز تحقیقات وآموزش کشاورزی آذربایجان شرقی ۲۳ دی ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان با عنوان فرهنگ سازمانی در مر کز تحقیقات وآموزش کشاورزی آذربایجان شرقی

تبریزکهن-دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تحت عنوان فرهنگ سازمانی با حضور کارکنان مرکز در سالن اجتماعات مرکز خسروشاه برگزار شد.

چگونه هرآنچه که خوانده ایم را به یاد بیاوریم؟ ۲۰ دی ۱۳۹۸

چگونه هرآنچه که خوانده ایم را به یاد بیاوریم؟

تبریز کهن-برخی افراد بعد از تنها یک بار خواندن یک کتاب قادر خواهند بود تا آن را به خوبی بیاد بیاورند. در حالی که عده ای دیگر تنها چند روز پس از تمام کردن یک کتاب، حتی از بخاطر آوردن نام آن عاجز اند.