خاک و اهمیت آن ۰۱ اسف ۱۳۹۸

خاک و اهمیت آن

خاک،پیکره ای طبیعی و پویاست که بر اثر فرایندها و عوامل خاکساز تشکیل شده و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته خارجی زمین را می پوشاند و گیاهان قادر به روییدن در آن می باشد و پوشش های آبرفتی و سنگی سطح زمین نیز در بر می­گیرد. خاک به عنوان منبع طبیعی ، […]

دانش و فناوری
چیزی یافت نشد !