تبریزکهن-این محموله های سنگین ترافیکی که مجموعا بالای ۴۰۰ تن وزن دارند و با تدابیر خاصی حمل می شوند از بهمن ماه ۹۸ از بندرعباس حرکت کرده اند و بعد از ۴ ماه به میانه رسیده اند.

تبریزکهن-این محموله های سنگین ترافیکی که مجموعا بالای ۴۰۰ تن وزن دارند و با تدابیر خاصی حمل می شوند از بهمن ماه ۹۸ از بندرعباس حرکت کرده اند و بعد از ۴ ماه به میانه رسیده اند.

این تجهیزات ان شالله اواخر خرداد به سونگون می رسند.

گفتنی است سال گذشته حدود ۱۴۵ محموله از تجهیزات این پروژه وارد سونگون شده است.