تجاری سازی ۴ محصول کشاورزی ایران با تعیین نشان جغرافیایی سرعت می گیرد ۰۲ اسف ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
تجاری سازی ۴ محصول کشاورزی ایران با تعیین نشان جغرافیایی سرعت می گیرد

تبریز کهن-برای نخستین بار نشان جغرافیایی زعفران قائنات، کشمش ملایر، پسته رفسنجان و خرمای پیارم حاجی آباد به منظور سرعت بخشیدن به تجاری سازی محصولات کشاورزی ایران تعریف شد.

بین الملل
چیزی یافت نشد !