تصاویرکم نظیرتبریز کهن از نگاه تبریز کهن ۱۴ بهم ۱۳۹۸

تصاویرکم نظیرتبریز کهن از نگاه تبریز کهن

تبریز کهن از نگاه دوربین تبریز کهن ؛شهر تبریز است و مشگین مرز و بوم کوی شمس و کعبه ملای روم گر هوای کعبه داری یا که دیر کاروانا رو که آبشخور بخیر شهر تبریز است و پیر روزگار

در پی نجات جان یکی از اهالی روستای اوزی؛ به وجود چنین همکارانی افتخار می کنم‏ ۰۲ بهم ۱۳۹۸

ایازی مدیر روابط عمومی و نظارت بر خدمات مجتمع مس سونگون؛
در پی نجات جان یکی از اهالی روستای اوزی؛ به وجود چنین همکارانی افتخار می کنم‏

گزارش تصویری و یادداشت
چیزی یافت نشد !